• Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • +38 044 253 66 94

Україна: підтримка більшої гендерної рівності у видобувному секторі

Термін реалізації: 10.05.2021 - 31.12.2022

Мета проекту: Підвищення рівня обізнаності ключових стейкхолдерів щодо гендерного аспекту впливу видобувної діяльності на розвиток видобувних громад, впровадження принципів гендерної рівності в управлінні природними ресурсами, а також підтримка та сприяння Багатосторонній групі щодо імплементації ІПВГ (БГ ІПВГ) щодо впровадження та документування гендерних питань, передбачених Стандартом ІПВГ 2019.

Цілі проєкту: 

 • Вплинути на БГ ІПВГ в Україні для впровадження та документування ролі гендерних положень у Стандарті ІПВГ на 2019 рік. Просувати права жінок та гендерну рівність через національну коаліцію PWYP в Україні та БГ ІПВГ.
 • Продовжити формування інституційного розуміння та спроможності національної коаліції PWYP та регіонального і глобального керівництва на принципах та підходах феміністичного управління природними ресурсами, а також на досвіді та поширенні знань.
 • Розширити розуміння гендерного впливу видобувної діяльності серед мешканців видобувних громад в Україні.
 • Підвищити обізнаність ключових зацікавлених сторін про гендерний вплив видобувної діяльності в Україні.

Очікувані результати: 

 • Підготовка двох досліджень («Дослідження української політики та законодавства щодо гендерної рівності в надрокористуванні» та «Гендерний аналіз впливу видобувних галузей на розвиток місцевих громад в Україні»).
 • Розроблена Методологія для оцінки гендерного впливу видобувної діяльності на розвиток громади.
 • Підготовка практичних порад для видобувних громад для покращення гендерного представництва у видобувних галузях.

Проєкт реалізується Асоціацією "ЕнергоТранспарентність" за підтримки міжнародної ініціативи "Publish What You Pay" (PWYP).

Інституційна підтримка Асоціації «ЕнергоТранспарентність»

За підтримки: Міжніродний фонд «Відродження»

Більшість представників громадянського суспільства мають низьку організаційну спроможність і не здатні брати участь в діалозі на відповідному рівні. Існує загроза, що громадянське суспільство буде виключене з процесу, або потрапить під маніпулятивний вплив з боку сильних гравців від влади чи бізнесу. Щоб громадянське суспільство могло відстоювати свої інтереси та бути медіатором між владою та бізнесом в процесі управління енергетичними ресурсами, була створена Асоціація «ЕнергоТранспарентність». Виконання даного проекту забезпечить стале представництво громадянського суспільства з належним експертним рівнем в даному питанні.

 

Запуск порталу ІПВГ для України

За підтримки: GIZ.

Проект спрямований на розробку довгострокової стратегії та впровадження тестової версії порталу даних ІПВГ з метою розкриття інформації про продукцію гірничодобувної галузі від виробництва до продажу, а також всіх учасників ринку в сфері видобутку корисних копалин і їх бенефіціарів. У межах проектах відбулася розробка довгострокової продуктової стратегії, впровадження тестової версії порталу, запуск стандарту даних для звітності ІПВГ, підвищення обізнаності та використання порталу даних ІПВГ. Асоціація в рамках цього проекту забезпечувала належне управління проектами порталу ІПВГ та оперативну діяльність проекту.

З метою вдосконалення законодавчої бази ІПВГ був розроблений і прийнятий Верховною Радою України 18 вересня Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» № 2545-VII від 18.09.2018 р (далі - Закон). 2018. Очікується, що це буде сприяти виконанню Україною зобов'язань згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Угодою про асоціацію з Європейським Союзом між Європейським Союзом (ЄС), Евратомом, Україною та країнами-членами ЄС, а також імплементації Директиви Європейського парламент і Рада 2013/34 / EU від 26 червня 2013 року, Директива Європейського парламенту та Ради 2013/50 / EU від 22 жовтня 2013 року і Директива Європейського парламенту та Ради 2007/14 / EU від 8 березня 2017 р

Кабінет Міністрів України також прийняв План дій Партнерства відкритого уряду на 2018-2020 роки, в якому передбачається впровадження ІПВГ і цифровизация за допомогою створення порталу електронної звітності. Міністерство енергетики несе відповідальність за виконання цього зобов'язання, а також положень згаданого Закону. За створення і подальший розвиток, заповнення та адміністрування порталу ІПВГ відповідає Міністерство, при цьому кілька міжнародних донорів беруть участь в підтримці цього процесу.

Протягом реалізації проєкту ми пройшли такі етапи:

 • Управління проєктами проекту EITI Portal (планування, моніторинг, звітність)
 • Розробка та узгодження плану розвитку проекту із зазначеними додатковими функціями
 • Розробка комунікаційного плану для порталу ІПВГ, який буде інтегрований із існуючою комунікаційною стратегією ІПВГ
 • Загальне оновлення координації розробки та впровадження проекту порталу ІПВГ
 • Розробка пропозицій щодо юридичної частини реалізації проекту Платформи ІПВГ
 • Управління ризиками проекту
 • Зв'язок із зацікавленими сторонами впровадження порталу ІПВГ (Міністерство, залучені державні органи, видобувні компанії, НУО та інші члени Групи громадських потреб, постачальники програмного забезпечення для звітності)
 • Проведення відкритих робочих груп із залученням представників Міністерства, державних установ, видобувних компаній, НУО та інших членів та членів MSG
 • Інформування зацікавлених сторін про хід проекту.

Верифікація даних та інтеграція порталу ІПВГ в Україні

За підтримки: GIZ.

Проект спрямований на впровадження оновленої тестової версії порталу та підготовка передачі порталу ІПВГ для адміністрування до Міністерства енергетики України.

У межах проекту розроблене технічне завдання на розробку демо-версії порталу та службу інтеграції даних, а також підготовлена та проведена тендерна процедура для вибору постачальника ІТ-послуг та впровадження оновленої тестової версії порталу ІПВГ, проведена підготовка до передачі порталу ІПВГ для адміністрування до Міністерства енергетики України.

З моменту приєднання до ІПВГ в 2013 році Україна взяла на себе значні зобов'язання щодо створення прозорості в гірничодобувній галузі. Значного успіху було досягнуто у реалізації Ініціативи: створено 4 звіти ІПВГ, які розкривають діяльність та показники гірничодобувних компаній за 2013-2017 роки. 2 звіти ІПВГ повинні бути передоплачені протягом 2020 року.

Протягом реалізації проєкту ми зробили головні доопрацювання та MVP-версії Порталу ІПВГ. Доопрацювали функцію для людей з вадами зору на Публічній частині та в кабінетах, зробили посилання на інформацію про надрокористування, зробили окремий блок з посиланнями на Публічній частині та додали сторінку з інформацією в меню «Про ініціативу», зробили інтерактивною карту України, тепер область можна обрати кліком на карті, додали ідентифікацію підписанта звіту через QR-код. Міністерство виділило доменне ім’я для порталу: https://eiti.gov.ua/.

Проєкт «Стимулювання інституційного розвитку членів Асоціації “ЕнергоТранспарентність”»

 Термін реалізації: 21.08.2020 -31.12.2020

Мета проєкту: Посилення інституційної спроможності Асоціації «ЕнергоТранспарентність» через розвиток організацій- членів Асоціації.

Завдання проєкту: 

 • Розробка процедур та документів для надання субгрантів Асоціації «ЕнергоТранспарентність»;
 • Проведення конкурсу проєктів;
 • Надання організаціям-членкиням Асоціації, які переможуть в конкурсі, фінансової підтримки для реалізації проєктів; супровід виконавців проєктів в їх діяльності. 

Очікувані результати: 

 • Зміцнення потенціалу організацій-членкинь Асоціації «ЕнергоТранспарентність» шляхом надання фінансової підтримки для реалізації проєктів та їх супроводу з боку представників Асоціації;
 • Реалізація трьох або чотирьох проєктів, пов’язаних з впровадженням Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні.

Проєкт реалізується Асоціацією "ЕнергоТранспарентність" за підтримки міжнародної ініціативи "Publish What You Pay" (PWYP).

Наша адреса

 
вул. Інститутська 18 а, офіс 3, м. Київ

Телефон

 
+38 044 253 66 94

Електронна пошта

 
energytransparencyua@gmail.com

Наші партнери

donors

Проекти та Ініціативи